Školení a metodiky pro pedagogy

V rámci projektu Crossing borders jsme ve spolupráci s pedagogy pražských škol připravili materiály vhodné pro výuku tématu migrace a také proškolili pedagogický sbor škol.

Metodiky pro pedagogy

Metodika vzdělávacího workshopu pro pedagogy a pracovníky škol publikace obsahuje informace o přípravě vzdělávacích workshopů, ale také představuje jejich obsah. Tématy byly:

  • Základy problematiky migrace, včetně úvodu do současné uprchlické situace
  • Zvyšování interkulturních kompetencí učitelů
  • Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem
  • Představení práce interkulturních pracovníků
  • metodika KE STAŽENÍ

Metodika multikulturní výchovy – publikace obsahuje různé metody výuky tématu migrace, včetně informační základny, praktických ukázek aktivit do výuky, slovníček pojmů či rozcestník dalších metodik. Metodika slouží pedagogům pro samostatné vedení hodiny k tématu migrace.

Obě publikace jsou k dostání také v tištěné podobě v kanceláři SIMI

Další vhodné materiály do výuky k tématu migrace

Školení pro pedagogy

Na podzim 2018 plánujeme uspořádat další školení pro pedagogy pražských škol.

  • Zajímá vás problematika migrace a uprchlictví a rádi byste se dozvěděli více o tomto tématu včetně aktuálních dat a vhodných zdrojů?
  • Chcete vědět jak téma zařadit do výuky a jak k němu vést diskusi?
  • Rádi byste žáky zaujali, obohatili výuku o vhodné materiály, videa či přivedli hosta cizince?
  • Máte ve třídě žáky s odlišným mateřským jazykem a řešíte s ním příp. komunikační omyly, či jak přizpůsobit vhodně výuku?

Odpovědi na tyto otázky a další témata budou součástí našeho školení. Zájemci o školení pište na email dederova@migrace.com, termíny připravujeme.

metodika-2-snap-shot_1532534467.jpg