Mluvme spolu (o migraci)

Projekt sleduje posílení inkluze v prostředí škol v Praze, a to skrze etablovaný program multikulturní výchovy, interkulturního vzdělávání pedagogů i žáků a další tvořivé aktivity motivované výchovou k toleranci. Cílem je zvýšit povědomí žáků ZŠ, SŠ i pedagogů o migraci a zapojit je do procesu integrace na místní úrovni, za přímého kontaktu s cizinci. V rámci projektu uspořádáme školení pro pedagogy k problematice migrace a interkulturní práce při začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem, povedeme besedy na školách s hosty cizinci a kreativními workshopy a uspořádáme akce pro veřejnost, školy a rodiče dětí na multikulturní tématiku.

Projekt Mluvme spolu (o migraci) č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000329 je spolufinancován Evropskou unií z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

logolink-barva_1517839074.jpg