Migrantky mezi ženami

Projekt se zaměřuje na specifickou skupinu zranitelných osob, a sice na migrantky v České republice, jejichž postavení je nerovné ve srovnání s ženami i muži z majoritní společnosti i s migranty. Klade si za cíl zmenšit jejich zranitelnost, eliminovat rizika vícenásobné diskriminace, rozvíjet veřejnou debatu o jejich postavení a zejména přispět k aktivizaci migrantek samotných. Projekt je založen na vzájemně provázaných a souběžných networkingových, osvětových, advokačních i poradenských aktivitách.

K témtatu žen migrantek vznikly:

Rozhlasové příspěvky k tématu žen migrantek v České republice pořadu My a oni, připravila Goranka Oljača:

Akce, které jsme pořádali:

  • Debata Living realities: Ženy za práva utlačovaných skupin - Na debatě se zakladatelkou PPU/SIMI Annou Grušovou, současnou ředitelkou SIMI Magdou Faltovou a norskou partnerkou Gerd Fleischer jsme odhalili jejich osobní motivace pro naplňování jejich poslání prosazovat práva a zlepšení postavení různých znevýhodněných skupin, zejm. uprchlíků či týraných žen. Pohlédli jsme také na to, co to obnáší být ženou v disentu či mluvčí utlačované skupiny. Debata pak zamířila k zamyšlení nad srovnáním, jaké bylo postavení lidskoprávních aktivistek před 25-30 lety a jak je tomu dnes. V závěru zazněly i pozitivní vzkazy panelistek, že v tomto boji je potřeba setrvávat a nejlépe k němu vést i další generace (nejen) žen. Záznam
  • Migrantky mezi ženami - Workshop na Kongresu žen 2017 - Jak moc jsou tyto ženy se zkušeností migrace (ne)viditelné? Jak se ony samy cítí mezi českou veřejností, v českém veřejném prostoru? Mají tyto interakce vliv na jejich život?

  • Kulatý stůl na téma: Emoce a duševní zdraví v migraci (o tématu a jako výstupy z toho setkání jsme připravili článek na našem Blogu bez vrásek a také v pořadu My a Oni Goranky Oljača

letak_migrantk_web-a7_cz-page-001_1516211687.jpg