Zahraniční inspirace

logo-rada-mis_1508939403.jpg

Jedním z přínosů projektu jsou i články s příklady dobré praxe ze zahraničí (zejména z USA a Kanady). Dozvíte se zde informace o aktivitách zahraničních měst, přečtete si komentáře k situaci v ČR očima zvenčí aj. Smyslem článků je přenášet inspirace od zahraničních aktérů v oblasti lokální integrace. Naši domácí situaci je tak možné zasadit do obecnější perspektivy.

  • Města a federální vláda /O utváření politiky vůči migrantům spolu ve Spojených státech soupeří nejen zastánci liberálních či restriktivních přístupů, ale také instituce na různých úrovních moci. Současným snahám o přitvrzení migračních politik na federální úrovni, které podporují také některé republikány dominované státy, naopak vzdorují některé migrantům nakloněné státy, okresy a města vyhlašováním tzv. Městských útočišť. Spory mezi federální a státní či místní autoritou aktuálně projednává několik soudních instancí a jsou předmětem řady občanských a politických kampaní./