Zahraniční inspirace

logo-rada-mis_1508939403.jpg

Jedním z hlavních přínosů projektu Města a Inkluzivní strategie je přenos zahraničních zkušeností a dobrých praxí v oblasti integrace cizinců do českého prostředí. V této sekci najdete odkazy na odborné články, zahraniční komentáře k situaci v České republice, zápisy z mezinárodních konferencí a odborných stáží v zahraničí realizovaných v rámci projektu.

Odborné články: