Situace v krajích

logo-rada-mis_1508939403.jpg

V projektu dojde i ke zmapování a zhodnocení situace na úrovni krajů. Výsledkem bude přehledné zhodnocení situace a vznik podkladů pro vytváření strategie v dané oblasti. Samozřejmostí je zapojení pracovníků krajů přímo do přípravy materiálů a pravidelná spolupráce. Zapojení krajů bude mít podobu zjištění jejich potřeb v této oblasti, účast jejich zástupců na diskuzích (na vybraných focus group a kulatých stolech k jednotlivým aktivitám a na závěrečné konferenci), poskytování komentářů týkajících se připravovaných doporučení pro státní správu a v neposlední řadě připomínkování výstupů projektu.

Do projektu je v této chvíli zapojena Praha a Liberecký kraj (třetí kraj bude vybrán v souladu s projektovou dokumentací). Výstupem budou souhrnné zprávy a systémové analýzy včetně doporučení a navržení nástrojů hodnocení a zjišťování informací a jejich uplatnění pro každý kraj.

  • Praha: zapojení do aktivity Evaluace integrace cizinců v Praze, prostřednictvím široké evaluace nastavení politiky integrace cizinců v Praze. Setkávání a rozšiřování sítě na pražské úrovni i zacílení na úroveň jednotlivých městských částí.

Kontakty:

Eva Čech Valentová valentova@refug.cz

Selma Muhič muhic@refug.cz

  • Liberecký kraj: zapojení zástupce do aktivity projektu Zhodnocení integrace cizinců v Libereckém kraji, která přímo odpovídá na poptávku tohoto kraje zmapovat situaci v oblasti cizinecké agendy, evaluovat relevantní politiky, vytvořit doporučení a přinést podklady/návrhy pro vytvoření vize/strategie v této oblasti v Libereckém kraji.

Kontakty:

Magda Faltová faltova@refug.cz

Selma Muhič muhic@refug.cz