Crossing borders

Porozumění pro jiné národy, kultury a jejich okolí, větší tolerance majority k minoritám a odstranění stereotypních názorů, chceme dosáhnout prostřednictvím projektu Crossing borders, který umožní setkávání české veřejnosti s cizinci různých národností a zemí původu, žijících v České republice.

Setkání mají podobu besed a workshopů na školách, kurzů vaření a interkulturních setkání. Na kurzech vaření máte možnost setkat se s hosty cizinci a dozvědět se mimo receptů na jejich speciality také více o kultuře jejich zemí původu a jejich cestě do ČR a životě zde. V rámci besed a workshopů se žáci pak setkají nejen s hosty cizinci, ale i odborníky na problematiku migrace či dobrovolníky se zkušeností s prací s uprchlíky a budou mít možnost diskutovat o aktuálním tématu migrace a uprchlické situaci. Na osobních příbězích hostů a jejich zkušenostech mají studenti možnost reflektovat své postoje a názory. Interkulturní setkání pak mají podobu neformálního setkávání Čechů a cizinců a otevřené diskuse na zvolená témata. Setkání se odehrávají vždy každý měsíc v pražské kavárně. (O interkulturních setkáních více www.interkulturnisetkani.cz)

V rámci projektu Crossing borders tak zatím vznikly:

  • sběratelské kartičky s recepty a příběhem:

Kurdistán, Demokratická republika Kongo, Mongolsko, Írán,

Ukrajina, Ghana, Mexiko, Gruzie, Bosna a Herzegovina, Uzbekistán, Afghánistán

Pro více informací o projektu kontaktujte:

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

logolink-barva_1514975136.jpg

Projekty série Crossing borders podpořila také eBay Fundation a Magistrát Hl.m. Prahy.

ebay-resized_1464013733.jpg

mgr-resized_1464013589.jpg