Celorepublikové sítě

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v České republice

Konsorcium vzniklo v září roku 2000 jako platforma NNO pracujících s uprchlíky v ČR. V létě 2010 změnilo své stanovy a zahájilo novou etapu své činnosti. V současnosti Konsorcium sdružuje jedenáct nevládních organizací z oblasti migrace a jeho hlavním cílem je aktivně se podílet na tvorbě migrační politiky a seznamovat veřejnost se situací migrantů v českém i evropském kontextu. SIMI je zakládajícím členem Konsorcia a významnou měrou se podílelo na jeho revitalizaci.

České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS)

platforma českých nevládních neziskových organizací a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Pro Bono Aliance
(dříve PILA – Public Interest Lawyers Association)

sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv a dalších veřejných zájmů. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí. Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, atp.

ENAR ČR

Evropská síť proti rasismu (ENAR) je síť evropských nevládních organizací bojujících proti rasismu ve všech členských státech EU a reprezentuje více než 700 neziskových organizací rozšířených v Evropské unii. Cílem ENAR je bojovat s rasismem, rasovou diskriminací, xenofobií a s tím spojenou netolerancí, podporovat rovnost zacházení mezi občany EU a občany třetích zemí a spojovat lokální/regionální/národní a evropské iniciativy. V České republice tvoří jádro ENARu organizace sdružující národnostní menšiny – zejména pak organizace romské a cizinecké, které vyvíjejí hlavně aktivity poradenské, informační a vzdělávací. Od prosince 2010 je národním koordinátorem ENARu pro Českou republiku Český helsinský výbor.

Naše členství

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: